infoslogo
-Shymkent-
infoslogo
Home
Country

What Happening

Bar Villa, Address: Zheltoqsan St 9/2, Shymkent 160000, Kazakhstan. Phone: +7 701 581 0659

Kok-Saray Restaurant. Address B. Momyshuly Avenue,, Shymkent, Kazakhstan. Call +7 725 233 9024